Etusivu » Tulityön perusedellytykset

Tulityön perusedellytys on lupa ja varovaisuus

Tulityön tekemisen edellytykset ja vaatimukset on määritelty laissa. Pelastuslaki velvoittaa tulityöntekijää muun muassa näin:

Jokaisen on mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että hänen määräysvaltansa piirissä noudatetaan tulipalon ja muun onnettomuuden ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Lisäksi vielä:

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

Jos lain kiemuraiseen velvoitteeseen, joka yksinkertaisesti sanottuna edellyttää varotoimia ja vartiointia, haluaa vielä lisätietoa, niin kannattaa ehdottomasti tutustua tulityöstandardi SFS5900:n ohjeisiin.

Puutteita pk-sektorilla

Työturvallisuuden ammattilainen, TTH-Turvatapa Tapani Hartikainen Ky:n yrittäjä Tapani Hartikainen Kuopiosta arvelee, että pk-sektorilla tulityölupien tekemisessä on vielä paljon puutteita.

Hartikainen tietää mistä puhuu, sillä hänellä on vuosikymmenten kokemus alalta suurteollisuuden palveluksessa ja sen jälkeen  työturvallisuusalan yrittäjänä. Hänen yrityksensä tekee myös tulityösuunnitelmien laadintaa.

­– Isommissa yrityksissä ja kehittyneimmissä turvallisuuskulttuureissa toimitaan tulityölupienkin suhteen paremmin. Yleisin syy puutteisiin pk-sektorilla on kokemukseni mukaan se, ettei ymmärretä, että hyvin tehty tulityölupa tuo varotoimenpiteineen lisäarvoa turvallisuudelle, Tapani Hartikainen sanoo.

Ei pelkästään luvan vuoksi

Kuten moneen muuhunkin lupaan yrityksissä, niin tulityölupaankin suhtaudutaan joskus niin, että se nyt pitää hakea, kun niin on määrätty. Luvan sisältöä ei aina pohdita riittävästi.

– Itse törmään liian usein tilanteeseen, jossa tulityölupa on kyllä tehty, mutta siinä ei ole tunnistettu todellisia riskejä. Tästä johtuen siinä ei ole huomioitu myöskään tarvittavia varotoimia, sanoo Tapani Hartikainen.

Hartikaisen kokemuksen mukaan joskus on jopa niin, että tulityöntekijä itse ei edes ole perehtynyt luvan yksityiskohtiin, vaan pistänyt ainoastaan nimensä luvan alle. Tällöin lähtökohta ei ole paras mahdollinen, siinä piilee riskejä.

– Näissä tapauksissa työntekijä ei ole perillä siitä millaisen riskin ja vastuun hän on hyväksynyt ottamaan. Tällaisissa tilanteissa on lopulta kysymys perehdyttämisen ja valvonnan puutteista, sanoo Hartikainen. Tämä myös heijastaa linjaorganisaation tapaa hoitaa asioita, eli ei vaadita ohjeitten mukaista toimintaa. Jämäkkyys puuttuu.

Lupaan ja sen velvoitteisiin kannattaa tutustua perusteellisesti. Lähtökohdat on oltava selvillä niin luvan myöntäjällä, tulityötä tekevällä kuin sen valvontaankin osallistuvalla henkilöstöllä. Laiminlyönneistä tai virheistä voi koitua erittäin suuria taloudellisia vahinkoja. Sanomalehtien arkistoista tällaisista tapauksista löytyy suuria otsikoita.

Niitä tuskin kukaan tulityöntekijä haluaa enää tulevaisuudessa nähdä.

Pro Tulityö -tutustumistarjous. Luo tulityösuunnitelma sähköisesti.
Scroll to Top